PROGRAM

Tirsdag 14. august

Hvordan arkitektur bidrar til ønsket utvikling

 • Tid 11.30 - 12.30
 • Sted: Lilandgården, Arkitekturgata (Torvgaten 10)

  I forbindelse med åpning av utstillingen «Arkitektur Skaper Verdi» i Arkitekturgata (Torvgaten) inviterer Arkitektbedriftene i Norge til en inspirerende og lærerik prat med fageksperter. Hør byarkitekten i Bergen, Maria Molden, direktør for samfunn og plan i Aspelin Ramm, Sverre Landmark og daglig leder i Snøhetta, Tonje Frydenlund diskutere arkitektur og verdiskapning fra sine ulike ståsteder.

Stokkøya – Fra fraflytting og arbeidsløshet til verdiskapning i lokalsamfunnet

 • Tid 17.30 - 18.30
 • Sted: Lilandgården, Arkitekturgata (Torvgaten 10)

  Samtale: Hvordan kunne et lite sted ytterst på Fosen bli en av Norges mest attraktive turistdestinasjoner? Roar Svenning (gründer og utviklingsansvarlig ved Stokkøya Sjøsenter), Ogmund Sørli (Pir ll arkitekter) og ordfører Vibeke Stjern fra Åfjord kommune snakker om tettstedsutvikling med arkitektur som verktøy og innovasjon på agendaen.

Onsdag 15. august

Færder – Fra håpløshet til mestringsfølelse

 • Tid 16.00 - 17.00
 • Sted ilandgården, Arkitekturgata (Torvgaten 10)

  Samtale: Yrkesskolene i Tønsberg kommune var preget av hærverk og lav gjennomføringsvilje blant elevene. Nå vekker Færder videregående skole engasjement og elevene scorer høyest på trivsel i fylket. Stig Larsen (Administrasjon Færder videregående) og Karin Björning-Engstrøm (White arkitekter) kommer for å dele suksessfaktorene som snudde likegyldighet til mestringsfølelse.

Hvordan former arkitektur framtiden?

 • Tid 18.00 - 20.00
 • Sted Lilandgården, Arkitekturgata (Torvgaten 10)

  Samtale og debatt: Politikere og arkitekter i samtale om hvordan arkitektur kan bidra til omstilling og sosial, økonomisk og miljømessig verdiskapning i fremtidens Norge. Hvordan kan arkitektur kan bidra til å løse samfunnsutfordringer og nå samfunnets målsetninger innenfor områder som folkehelse, integrering, sikkerhet, oppvekst, utdanning, eldreomsorg, klimatilpasning, stedsutvikling, mobilitet og videreføring av kulturarv. Åse Kleveland innleder!