Moholt 50 I 50

 
 

MOHOLT STUDENTBY

I Trondheim reduserer den nye studentlandsbyen på Moholt klimagassutslippet med 63 % over et 60 års perspektiv. Samtidig er kollektivene designet for å minimere problemer med utenforskap blant studentene.

#Trondheim #Studentboliger #Barnehage #Allmenning #Stedsutvikling #Bibliotek #Fellesskap #Næringsarealer #Trebygninger

 
 

BEHOVET

 
Foto: MDH Arkitekter

Foto: MDH Arkitekter

Fremtidsrettede boliger for studenter

I Trondheim er det 32 000 studenter. Det vil si at nesten hver sjette innbygger er student. Moholt studentby har eksistert siden midten av 60-tallet, og hadde omtrent 2200 beboere før utvidelsen. Etter 50 års aktivitet på Moholt var det behov for å rette blikket fremover mot de neste 50 årene og utforske hva som blir fremtidens studentbolig.

 
 
 

BESTILLINGEN

 

Bilde: MDH Arkitekter

Nye ideer fra unge arkitekter

SiT ønsket å få inn forslag fra nytenkende og kreative arkitekter, og utlyste i 2012 en såkalt «Wildcard» arkitektkonkurranse, rettet mot nyoppstartede unge arkitektkontorer. For å skape engasjement og få inn synspunkter inviterte SiT også naboer og studenter til å komme med innspill til konkurranseutkastet. Den nye studentbyen skulle være attraktiv, spennende og robust, universelt utformet og realiserbar på en rasjonell og nøktern måte.

 

PROSESSEN

 
Klikk på bildet for å lese mer om byggeprosessen. Foto: Tomas Bekkavik

Klikk på bildet for å lese mer om byggeprosessen. Foto: Tomas Bekkavik

Tett samarbeid på tvers av fagfelt

I juni 2013 ble MDH Arkitekter/ Arne Henriksen Arkitekter fra Oslo sammen med landskapsarkitektkontoret MASU Planning fra København kåret som vinnere av konkurransen. Veidekke var entrepenøren som turte å satse på det ambisiøse prosjektet. Tett samarbeid med hyppige møter og felles studieturer har vært viktig for gjennomføringen og gjort prosjektet til en god læringsprosess for de involverte.

 
 
 

ARKITEKTUREN

 

Illustrasjon: MDH arkitekter

Rom for både fellesskap og privatliv

Fellesskap er noe som går igjen på Moholt. Hver etasje i studenttårnene utgjør et kollektiv på 15 hybler med eget bad. Større kollektiver gjør sjansene større for å finne noen å knytte seg til. Fellesarealer og kjøkken deles av alle, noe som gjør at studentene må ut å være litt sosiale i løpet av dagen. Samtidig er den enkeltes rom et privat sted å trekke seg tilbake til. Løsningen har vist seg å fungere etter hensikten og blir overført til nye boligprosjekter for studenter.

 

SOSIAL VERDI

 

Foto: Sverre Chr. Jarild

Det er lett å skape seg nettverk

Det er et paradoks at i studentbyen Trondheim, med alle sin foreninger og fritidstilbud, sier 1 av 6 studenter at de er emosjonelt ensome. Utformingen av de nye kollektivene på Moholt, har blitt designet med tanke på å skape sosiale bånd. 632 studenter bor nå i de nye bygningenene og i følge en undersøkelse gjort av Studentsamskipnaden (SiT) trives 9 av 10 godt eller svært godt. De er mest fornøyde med at det er lett å skape seg nettverk. Sundt inneklima har også vært i fokus. Eksponert treverk i interiøret er bevist å ha en beroligende effekt og regulerer luftfuktigheten i rommet naturlig.

 
 
 

MILJØVERDI

 

Foto: MDH arkitekter

Kraftig reduksjon i klimagassutslipp

Miljøaspektet har vært viktig på Moholt. Bygningene er oppført i miljøvennlig massivtre; ferdigproduserte limte treelementer som monteres sammen på stedet. Alle bygningene på allmenningen blir varmet opp og kjølt ned av et lokalt geovarmeanlegg. Anlegget får energien fra solfangere. Spillvarme fra gråvann blir gjennvunnet i samme anlegg. Målet var å redusere CO2 avtrykk med 50% i forhold til referansebygg. Etter første driftsår er reduksjonen på 63%. Plassbygde møbler gir mindre avfall og begrenser samtidig problemet med veggdyr, noe som ofte er et problem på steder med mye utskiftning av inventar.

 

ØKONOMISK VERDI

 

Illustrasjon: MDH Arkitekter

Banebrytende, men innenfor budsjett

Områdeplanen arkitektene leverte døpte de "Tun og Tårn". På tomten til SiT har de fått plass til 632 studentboliger, Trondheims største barnehage, nord-europas største fellesvaskeri, matbutikk, frisør, legekontor, treningssenter, kafé og nytt bydelsbibliotek. Alt knyttes sammen av en felles almenning. Prosjektet har vært banebrytende på flere områder, men budsjettet på 800 000 pr boenhet er overholdt. Massivtre viste seg konkuransedyktig på pris, siden byggetiden ble redusert betraktelig. Moholt 50 I 50 var ved oppstart det største prosjektet av massivtre i Europa, noe som har gitt positive ringvirkninger for treindustrien i Norge. Det rapporteres om at 90 % av nye studentboliger nå bygges i tre. Førsteetasjene på Moholt er reservert næringsarealer og selv med 40 % overdekning i Trondheim har ingen lokaler stått tomme siden innflytting.