Færder VGS

 
 

FÆRDER VGS

På den nye yrkesskolen i Tønsberg gikk elevenes trivsel fra lavest til høyest i Vestold etter den nye skolen sto ferdig. Frafallet er redusert og sykemeldinger blant lærere er halvert. Skolen gjør yrkesfagene til en del av bybildet og skaper stolthet.

#Tønsberg #Yrkesfag #Interaksjon #Populært #Industri #Maritimt #Stolthet #Miljøprofil #Trivsel #Sykenedgang

 
 

BEHOVET

 
Foto: Ivan Brodey 

Foto: Ivan Brodey 

Løfte yrkesfagene og videreføre lokal tradisjon

Tønsberg er en av Norges eldste byer, med lange tradisjoner innenfor industri og shipping. Slikt er verdt å ta vare på - også for å sikre gode forutsetninger for fremtidens fagarbeidere. Men, skolen som var fordelt over 20 bygninger på 3 forskjellige steder var preget av dårlig omdømme, hærverk og lav gjennomføringsevne blant elevene. I 2003 besluttet Vestfold Fylkeskommune (VFK) å slå sammen yrkesskolene til én.

 
 
 

BESTILLINGEN

 

Organisering av funksjoner. Illustrasjon: White Arkitekter

Eksperten fikk være ekspert

Den nye skolen måtte ha plass til 700 elever og undervisningslokaler tilpasset de ulike yrkesfagene. I 2009 utlyste Vestfold Fylkeskommune to parallelle konkurranser. Én anbudskonkurranse for entreprenører, og én konseptkonkurranse for arkitekter. Den uvanlige konkurranseformen ga arkitektene kunstnerisk frihet til å utforske tomtens potensiale. Det resulterte i et sterkt konsept som har blitt ivaretatt gjennom hele prosjektet.

 

PROSESSEN

 
Foto: Ivan Brodey

Foto: Ivan Brodey

Interaksjon på flere områder

White arkitekter kapret seieren med sitt forslag «Interaksjon». For utbyggingen av Færder videregående ble arbeidsfellesskapet og selskapet Interaksjon Færder ANS opprettet. Felleskapet var organisert etter en samspillsmodell mellom byggherre, arkitekt og entreprenører. Gjennomføringsmodellen ga premisser for at medlemmene måtte diskuterte seg frem til løsninger i felleskap og dele økonomiske tap.

 
 
 

ARKITEKTUREN

 

Foto: Ivan Brodey

Transparens skaper interaksjon

Det er skapt et helhetlig visuelt uttrykk der skolen og industriområdet langs Tønsberg brygge spiller på lag med hverandre. Det transparente designet med store, åpne vindusflater viser frem aktiviteten ved skolen til forbipasserende. Alle rom har minst ett vindu til naborommet. Teori- og grupperom er tilknyttet arbeidshallene, noe som gir kort vei fra teori til praksis og sikrer en flytende logistikk mellom fagene. Romprogrammet legger opp til tverrfaglig samarbeid.

 

SOSIAL VERDI

 

Foto: Ivan Brodey

Fra lavest til høyest trivsel i Vestfold

Færder videregående skole er blitt populær. Det viser de øktende søkertallene fra fylkeskommunen. Elevundersøkelsen fra 2017 viser også at det har skjedd en markant forbedring i elevenes og lærernes motivasjon. Færderelevene skårer nå høyere enn fylkesgjennomsnittet på motivasjon, mestring, trivsel og opplevd støtte fra lærerne. Antall elever som slutter på skolen er redusert fra 8% til 4,7%. Sykefraværet blant lærerne er halvert, og skolen har ikke lenger problemer med hærverk. –Det er en stor fordel at vi ser hverandre. Å bli sett er en viktig faktor for mennesker, sier administrasjonssjef Stig Larsen.

 
 
 

MILJØVERDI

 

Foto: Ivan Brodey

Gode energiløsninger er integrert i konstruksjonen

At skolens bærende betongkonstruksjon er integrert i designet har flere funksjoner. Utover den visuelle tilknytningen til områdets industrihistorie er konstruksjonen med på å regulere temperaturen. I den kalde årstiden lagres overskuddsvarme i bygningsstrukturen, og om sommeren avkjøles bygget av kjølig luft som føres inn om natten. At betongen lagrer varme og kulde er med på å redusere energiforbruket. Til tross for svært høye krav til inneklima og utlufting av tekniske rom har skolen fått A+ miljøsertfisering. I fremtiden er det planer om å lagre overskuddsvarme under et boligfelt på nabotomten.

 

ØKONOMISK VERDI

 

Foto: Ivan Brodey

Doblet søkertallet og ga ny vind i seilene for yrkesfag

Med budsjett på 623 millioner har Vestfold fått en skole som tiltrekker seg dobbelt så mange elever som tidligere. Skolen har blitt et aktivt virkemiddel som får ungdom til å delta i videregående opplæring, enten det er studieforberedende eller yrkesforberedende utdanningsprogram. Alle lokalene på Færder vgs er fleksible og flerfunksjonelle og på sikt vil det være mulig å åpne skolen mer for byens øvrige innbyggere. De robuste materialene senker vedlikeholdskostnadene og utformingen av skolen sikrer 86 % dekningsgrad på arealet.