FUBIAK

 
 

FUBIAK

På Furuset i Groruddalen har Deichmanske bibliotek doblet besøkstallet etter ombygging. Det utradisjonelle biblioteket bidrar til å løse noen av de lokale utfordringene.

#Oslo #Furuset #Bibliotek #Aktivitetssenter #Samlokalisering #Møteplass #Integrering #Områdeløftgroruddalen #Gjenbruk #Myeforpengene

 
 

BEHOVET

 
Foto: Marco Heyda

Foto: Marco Heyda

Lokal identitet og styrket samhold

Furuset, med sine 9000 innbyggere, er en del av bydel Alna i Groruddalen. Ved T-banestoppet på Furuset torg, ligger en filial av Deichmanske bibliotek. Med ca. 170.000 besøk hvert år har biblioteket i lang tid fungert som et viktig møtested for lokalbefolkningen. Gjennom Groruddalssatsningen utpekte biblioteket seg som en strategisk arena å satse videre på.

 
 
 

BESTILLINGEN

 

Foto: Marco Heyda

Fremtidens bibliotek

I 2013 inngikk bydel Alna og Kulturetaten en formell samarbeidsavtale der de inviterte arkitekter til en konkurranse om å tegne nytt romprogram for Fremtidens bibliotek. Et av målene var å gjøre det nye biblioteket økonomisk bærekraftig gjennom nye former for samarbeid og sambruk av arealer. Det nye aktivitetshuset skulle være en inkluderende møteplass, med bedre kulturtilbud, og samtidig bidra til klimaeffektiv byutvikling på Furuset.

 

PROSESSEN

 

Foto: Marco Heyda

Tillit og innsikt gjennom dialog

I 2013 ble Rodeo arkitekter og interiør- arkitekt Aat Vos valgt til å bygge om det eksisterende biblioteklokalet. I følge prosjektleder Jørn Are Vigestad Berge var det spesielt to faktorer som ga verdi til prosjektet, tid og god dialog med de som skulle bruke bygget. – Vi lærte mye av brukerne. Vi stolte på hverandre og turte å stille de «dumme» spørsmålene, forteller Berge.

 
 
 

ARKITEKTUREN

 

Illustrasjon: Rodeo Arkitekter

Et sted for alle

Samlokalisering fører ikke uten videre til samhold. Blant publikum var det i utgangspunktet en del skepsis mot å dele lokaler. Derfor ble det ekstra viktig for arkitektene å gi rommene form så de fleste kunne føle seg hjemme, samt tilrettelegge for flerbruk. Her finnes plass for å være sosial men også muligheter for å trekke seg litt tilbake. Designet har mange gjennomtenkte detaljer som gjør biblioteket til et godt sted å være, selv ved høy aktivitet.

 

SOSIAL VERDI

 

Foto: Sverre Chr. Jarild

Møteplassen bidrar til å løse lokale utfordringer

Fubiak er et godt møtested. Siden det nye bibliotek- og aktivitetshuset åpnet i 2016 har biblioteket mer enn doblet sine besøkstall, fra 170.000 til 350.000 besøkende bare det første året. I dag er Fubiak blant Oslos mest besøkte kulturtilbud, med ca 1500 besøkende daglig. –Bygget er med på å løse noen av de lokale utfordringene på Furuset, sier Hanne Marie Sønstegaard, prosjektleder for Områdeløft Furuset. Her fungerer strikkeklubben også som lavterskel norskopplæring. Dét er bare ett av mange brukerdrevene aktivitetstilbud som har oppstått i lokalene.

 
 
 

MILJØVERDI

 

Foto: Rodeo Arkitekter

Ombygging og reduksjon i arealbruk

At Fubiak er innenfor rammene av FutureBuilt og Områdeplan for klimavennlig byutvikling sender signaler om en fremtidsrettet stedsutvikling. En fremoverlent områdeplan er med på å endre stedets identitet som tidligere «bare» ble sett på som en belastet bydel. Ved fornying av klimaanlegg og sammenslåing av tidligere spredte publikumsfunksjoner, (totalt 25% reduksjon i arealbruk), er klimagassutslippet redusert. Prosjektet beviser at det er mulig å bruke offentlige arealer smartere og i tillegg skape sosiale og økonomiske synergieffekter når det gjøres med mye omtenksomhet.

 

ØKONOMISK VERDI

 

Foto: Marco Heyda

Utvidet tilbud for alle på færre kvadratmeter

Fleksibel bruk av lokalene gir effektiv utnyttelse av arealene. For budsjettet på 16 millioner kroner klarte arkitektene å innfri Oslo kommunes bestillling og samtidig levere et effektivt og lokalt bidrag som kan bli utslagsgivende for Groruddalssatsningens langsiktige sosiale og miljømessige mål. På lang sikt er det satt i gang flere tiltak som skal gjøre Trygve Lies plass til et effektivt knutepunkt som prioriterer gående, syklende, kollektivreisende og grønn varedistribusjon. At Fubiak er meråpent gir liv til huset ved at det også kan benyttes til kl 23 på kvelden.