Stokkøya Sjøsenter

 
 

STOKKØYA SJØSENTER

På Stokkøya i Åfjord kommune har et nytt sjøsenter tiltrukket seg spisskompetanse fra hele verden og bidratt til å snu den negative befolkningsveksten i kommunen.

#Trøndelag #Åfjord #Strandbar #Stedsutvikling #Arbeidsplasser #Turisme #Landskapstilpasning #Gjenbruk #Innovasjon #Bygda2.0

 
 

BEHOVET

 
54c065f2574d4903ba8ee9c5c1748571.jpg

Et ønske om flere naboer på hjemstedet

Åfjord kommune gikk fra å være et aktivt fiskesamfunn til en kommune med befolkningsnedgang og få jobbtilbud. Da Roar Svenning overtok gården Troningen på Stokkøya fantes det en sliten campingplass og noen hyttetomter i tilknytning til gården. Han så muligheter på tomta og hadde et ønske om å skape liv rundt seg.

 
 
 

BESTILLINGEN

 

Oppsiktsvekkende arkitektur med få midler

Roar så for seg små, enkle kysthus tilpasset det bratte landskapet i skråningen bak gården. De skulle ikke være dominerende fra stranda, og skape så lite avtrykk i landskapet som mulig. Hvert hus skulle forholde seg til sol og vind, samt utnytte den flotte utsikten. Prosjektet hadde lite midler, så kreative løsninger i forhold til materialbruk var påkrevd. Det var også en tanke om at spenstig arkitektur kunne bidra til å sette prosjektet på kartet.

 

PROSESSEN

 

Fra skepsis til begeistring

Prosessen har vært preget av stort pågangsmot, kreativitet og standhaftighet. Det har vært et tett og godt samarbeid mellom oppdragsgiver og Pir II arkitekter. Kommunen var i utgangspunktet skeptisk, men gjennom folkemøter og mye informasjonsarbeid har holdningen snudd og flertallet av kommunens innbyggere er i dag positive til Stokkøya Sjøsenter.

 
 
 

ARKITEKTUREN

 

Byggetradisjon med ny vri

Med utgangspunkt i kystarkitektur tilbyr sjøsenteret en moderne tolkning av tradisjonelle bygninger. Hver bygning har sitt eget særpreg som til sammen skaper rammene for et mangfold av opplevelser. Stokkøya Sjøsenter er et godt eksempel på hvordan arkitektur kan brukes som et virkemiddel for stedsutvikling. Prosjektet ble publisert hele to ganger i verdens største arkitekturmagasin, Wallpaper. Dette har hatt stor markedsføringsverdi.

 

SOSIAL VERDI

 

Snudde fraflytting til befolkningsvekst

Med fokus på turisme og næringsutvikling har Roar Svenning og søstrene Torild og Ingrid Langklopp klart å snu fraflytting til nyetablering. I tillegg til nye arbeidsplasser legger senteret til rette for økt turisme, og for lokalbefolkningen har sjøsenteret blitt en sosial møteplass. Her møtes både lokal fagkompetanse og brennende engasjement. Ordfører i Åfjord kommune Vibeke Stjern har uttalt: –Hadde det ikke vært for gründerne og alt de har laget og fått til på Stokkøya, ville ikke Åfjord vært hva det er i dag.

 
 
 

MILJØVERDI

 

Hensynsfulle naturinngrep og sirkulær tankegang

Sjøsenteret består av frittstående kysthus for privat eie, Bygdeboksen, Strandbaren som huser ulike kulturtilbud og SUB-lugarer (Sov Under Bakken). Gjenbruk har vært viktig hele veien. En del av husene står på påler for å ikke sette spor i naturen. Lugarene ble gravd ned i sanden nettopp for å dempe virkningene av inngrepet i naturen. I prosjektene har det vært avgjørende å realisere enkle og solide bygg innenfor et stramt budsjett. Materialbruken er derfor holdt på et nøkternt nivå og med vekt på fleksiblitet og gjenbruk. Treverket kommer fra skogen på tomta.

 

ØKONOMISK VERDI

 

Høy omsetning, nye årsverk og utsikter for vekst

Med NAMO – Natur, Mat, Arkitektur og Opplevelser- og samspillet mellom disse som filosofi, har Stokkøya Sjøsenter klart å tiltrekke seg økoturister, matentusiaster, arkitekturinteresserte og et bredt publikum til de mange kulturbegivenhetene som nå er satt i gang. Resultatet for 2015 viste 16,5 millioner kroner i omsetning og ga 15 årsverk innen reiseliv. I tillegg til å skape en funksjonell, holdbar og estetisk helhetsopplevelse for turister, har det vært et mål å skape bærekraftig bo-og arbeidsmiljø (Bygda 2.0). Med økende folketall og høy grad av gründervirksomhet blant de til-flyttede, kan prosjektet sies å være en suksess.