Klimavennlige Førstehjemsboliger For Unge

 

 
 

Arkitektbedriftene i Norge (AiN) har startet et strategisk arbeid med å måle, dokumentere og synliggjøre verdiskapningen ved god arkitektur. Målet med satsningsområdet er nettopp å øke bevisstheten i samfunnet, hos myndigheter og byggherrer om hvilke reelle verdier arkitektene skaper.

blablablabla blablablabalbla blabla bla bla

blblbl

blablablabla