SoriaOpera_tekst.jpg
 
 

OM PROSJEKTET


 

Prosjektet, som er i regi av Arkitektbedriftene i Norge, har som mål å evaluere og formidle de samfunnsmessige verdiene av god arkitektur. 

På arkitekturskaperverdi.no kommer eksempler på Norsk arkitektur som på forskjellige måter bidrar til verdiskapning for land, kommuner, steder, bedrifter og enkeltmennesker. 

Forbildene er hentet fra hele Norge og viser hvordan utforming av bygninger, åpne plasser og byrom kan bidra til bedre økonomi, miljøbesparelser og økt livskvalitet. Kort fortalt setter prosjektet ord på det som oppstår i kontakt mellom mennesker og de bygde omgivelsene. 

 
 

VERDIBEGREPET


Når vi belyser arkitekturens verdi i eksempelsamlingen, tar vi utgangspunkt i FN´s tredelte globale målsetting om sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft.  

Bærekraftsprinsippet er ikke bare en internasjonal målsetting, men også en pragmatisk måte å tenke verdibalanse når vi tar beslutninger og evaluerer prosjekter.

Vår oppgave er ikke å bedømme arkitekturen som bærekraftig eller ikke, men snarere å belyse hvilke verdier god arkitektur tilfører samfunnet.  

 
Bærekraftsprinsippet_ny.png