OM PROSJEKTET

 

På arkitekturskaperverdi.no kommer eksempler på Norsk arkitektur som på forskjellige måter bidrar til verdiskapning for land, kommuner, steder, bedrifter og enkeltmennesker. 

Forbildene er hentet fra hele Norge og viser hvordan utforming av bygninger, åpne plasser og byrom kan bidra til bedre økonomi, miljøbesparelser og økt livskvalitet.

 
 

VERDI

 
 
 
bk.png
 

Når vi belyser arkitekturens verdi i eksempelsamlingen, tar vi utgangspunkt i FN´s tredelte globale målsetting om sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft.  

 

 
 
what image shows

SOSIAL VERDI

God arkitektur er viktig for trygghet, trivsel, fellesskap og helse. Omgivelsene påvirker sansene, følelsene, vanene og bevegelsesmønsteret vårt. Hvordan vi utformer landskapsrom, byrom og husrom kan øke eller redusere mulighetene for å knytte sosiale bånd, være produktive eller finne ro.

 
 
 
what image shows

MILJØVERDI

Å bygge er per i dag alltid en kostnad for miljøet. Derfor må vi tenke smartere rundt klimagassutslipp, ressursbruk og påvirkningen på økosystemer. Levetid, materialbruk, teknisk utførelse, energikilde, gjenbruk, størrelse og sted har stor innvirkning på den årlige avskrivningen i et miljøregnskap.

 
 
 
what image shows

ØKONOMISK VERDI

Økonomisk bærekraft handler om å finne en fornuftig balanse mellom investeringer og langsiktige resultater. Er bygningen attraktiv, funksjonell og solid bygget, reduseres risikoen for uønskede utgifter i driftsfasen, samtidig som mulighetene for fortjeneste ivaretas over tid.