Begrenset plass og manglende funksjoner skapte kritiske situasjoner på Ålesund sykehus. I samarbeid med arkitekter har sykehuset fått en ny avdeling utformet på barns premisser, og som møter endringene i medisinsk behandling.