Arkitektur og kvaliteten på våre fysiske omgivelser har stor innvirkning på menneskers trivsel og adferd. Vår eksempelsamling inneholder prosjekter fra hele Norge som viser hvordan interiør-, bygg- og landskapsarkitektur skaper betydelige sosiale, miljømessige og økonomiske effekter og verdier for folk og samfunn, og bygger opp under FNs bærekraftsmål.

+ - Les mer om arkitekturens betydning for det tredelte bærekrafts- og verdibegrepet og FNs bærekraftsmål Les mindre