Arkitektur og kvaliteten av våre fysiske omgivelser har stor innvirkning på menneskers trivsel og adferd. Vår eksempelsamling inneholder prosjekter fra hele Norge som dokumenterer at arkitektur kan skape betydelige sosiale, miljømessige og økonomiske effekter.