Kanskje ikke alene. Men på Stokkøya i Åfjord kommune har arkitekturen blitt brukt som et aktivt virkemiddel for å tiltrekke seg ny kompetanse til bygda, og bidratt til å snu den negative befolkningsveksten i kommunen.