Prosjektet synliggjør arkitekturens samfunnsrelevans og arkitekters bidrag til verdiskapning. Målet er å formidle de sosiale, miljømessige, og økonomiske verdiene god arkitektur skaper for oppdragsgiver, bruker og samfunn, og hvordan arkitektur kan brukes som et strategisk verktøy i utviklingen av samfunnet vårt.

 

Nettsiden viser eksempler på norsk arkitektur som på forskjellige måter bidrar til verdiskapning for samfunn, steder, bedrifter og enkeltmennesker. 

 

Forbildene er hentet fra hele Norge og viser hvordan utforming av bygninger, landskap og byrom kan bidra til bedre økonomi, miljøbesparelser og økt livskvalitet. Kort fortalt setter prosjektet ord på det som oppstår i kontakt mellom mennesker og de bygde omgivelsene. 

 

Les mer om hva vi legger i verdi-begrepet under Verdi.

 

Arkitektur skaper verdi er et prosjekt av Arkitektbedriftene i Norge.  Vi er bransje- og arbeidsgiverorganisasjonen for kontorer med praktiserende arkitekter, landskaps- og interiørarkitekter. Bli bedre kjent med oss på www.arkitektbedriftene.no.