Fysisk aktivitet forebygger en rekke bivirkninger og senskader hos kreftpasienter. Kan interiørarkitektur skape mestringsfølelse hos mennesker i en vanskelig sykdomsperiode?