Kraftig nedbør på kort tid skaper nye utfordringer når det gjelder overvann i byer. I Deichmannsgate har landskaparkitekter designet løsninger for overvannshåndtering, som også brukes som ressurs for dem som bor der.