Fosshagen ressurssenter er utformet for å møte menneskers grunnleggende psykologiske behov. Bygget legger til rette for at personer med demens skal kunne delta og gjøre bruk av ressursene sine.