For innbyggerne på Grorud lager bydelsparken nye rammer for lek og rekreasjon. Det grønne turområdet fungerer både som en pulserende vannvei og kulturminnepark.