Miljø- og klimaforandringer er pensum i grunnskolen. I Jotunheimen brukes arkitektur og design som et ledd i undervisningen om hvordan klimaendringer påvirker oss.