Media City Bergen er en internasjonal kunnskaps- og næringsklynge sentralt plassert i Bergen. Sammenslåingen av en rekke mediebedrifter i tilpassede lokaler har økt graden av innovasjon og produktivitet betraktelig.