Arkitektene la vekt på sanselighet og opplevelser i utformingen av Nordtvet gård barnehage. Det er gitt plass til et tre som vokser inne, spiselige planter og vinduer som gir dagslys, utsyn og kontakt mellom ulike rom. Den beste måten å legge til rette for mulighetene i barn er å bygge barnehager som gir rom og tid til undring, lek og utforskning av materialer, ideer og måter å være i verden på.