Landskapsarkitektur har omgjort et nedlagt industriområde ved Figgjoelven til et attraktivt sentrum med kanalpark, torg og turveier. Det nye området er spesielt attraktivt for barn, men blir flittig brukt av alle innbyggerne.