Et byggs arkitektoniske og miljømessige kvaliteter er med på å skape sosiale effekter som kan være av økonomisk verdi. Når vi dokumenterer verdiskaping er bærekraftsprinsippet et overordnet godt verktøy. En bærekraftig utvikling bygger jo nettopp på forståelsen av samspillet mellom sosiale, økonomiske og miljømessige forhold.