Miljøvennlig byutvikling forutsetter at vi også bygger på allerede eksisterende tomter. Dælenenggata 36 viser at urbane restarealer kan utnyttes til kvalitetsboliger.