Arkitekter utformer bygg med tanke om å møte andres behov. Nedenfor ser du eksempler på arkitektur som utforsker de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.