Arkitekter utformer bygg med omtanke for andres behov. Nedenfor ser du eksempler på arkitektur som bidrar til de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.