Arkitekter, interiør- og landskapsarkitekter utformer bygg med omtanke for andres behov.

 

Nedenfor ser du eksempler på arkitektur som bidrar til bærekraftig utvikling ved å støtte opp under FNs 17 bærekraftsmål, og skape klima -og miljømessig, sosial, kulturell  og økonomisk verdi for bruker, oppdragsgiver og samfunn.