Arkitektene som fikk tegne ny yrkesskole i Tønsberg ble gitt et viktig ansvar. I tillegg til det å skape et funksjonelt skolebygg, kunne byggeoppdraget også gi elevene en forbedret skolehverdag?